[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30– 8:15 Przyjmowanie Dzieci do Żłobka zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem
8:15 – 8:30 czynności sanitarno-higieniczne przed posiłkiem Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych, nocnikowanie
8:30 – 8:45 śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia
8:45- 9:00 Czynności sanitarno-higieniczne po posiłku/ nocnikowanie Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
9:00 – 09:30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania.
09:30 – 10:30 Czynności samoobsługowe i pobyt na świeżym powietrzu Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków) Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub na hali sportowej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
10:30- 10:45 Drugie śniadanie Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku
10:45 – 12:45 Czas drzemki Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, bajkach czytanych przez opiekuna, wyciszanie Dzieci
12:45 – 13:00 Powolne wybudzanie dzieci, czynności higieniczne przed obiadem / nocnikowanie Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
13:00- 13:20 Obiad Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia
13:20 – 14:20 Zabawy w grupie i zajęcia dodatkowe Zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość 
14:20 – 14:30 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
14:30 – 14:45 Podwieczorek Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia
14:45 – 15:00 Czynności higieniczne po podwieczorku Trening czystości, wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
15:00 – 16:00 Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe na przedszkolnym placu zabaw- integrowanie się z rówieśnikami.
16:00-17:00 Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na rodziców

Zabawy w kącikach zainteresowań, kontakty indywidualne z Rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.

DLA RODZICÓW Ramowy rozkład dnia