Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30– 8:00

Przyjmowanie Dzieci do Żłobka

zabawy swobodne według zainteresowań Dzieci, zabawy integracyjne, zabawy muzyczno-ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem

8:00 – 8:15

czynności sanitarno-higieniczne przed posiłkiem

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych, nocnikowanie

8:15 – 8:30

śniadanie

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia

8:30- 8:45

Czynności sanitarno-higieniczne po posiłku/ nocnikowanie

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

8:45 – 10:00

Zabawy w sali / spacery

zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka, zabawy ruchowe koordynujące całe ciało Dziecka, doskonalące zmysł równowagi, zabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy parateatralne, zabawy techniczno-plastyczne, zabawy rytmiczne, pobyt i zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze

10:00 – 10:15

Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem / nocnikowanie

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

10:15- 10:30

Drugie śniadanie

Częstowanie Dzieci owocami, warzywami, wdrażanie do estetycznego spożywania posiłku

10:30 – 12:30

Czas drzemki

Leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, bajkach czytanych przez opiekuna, wyciszanie Dzieci

12:30 – 12:45

Powolne wybudzanie dzieci, czynności higieniczne przed obiadem / nocnikowanie

Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

12:45- 13:10

Obiad

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia

13:10 – 14:30

Aktywność dziecka kierowana przez opiekuna
/pobyt na powietrzu

Dziecko przyswaja kolory, poznaje świat i otoczenie, uczy się nowych słów. Uaktywnianie Dziecka w różnych sferach rozwoju, pobyt na świeżym powietrzu

14:30 – 14:45

Podwieczorek

Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, podejmowanie próby samodzielnego jedzenia

14:45 – 15:00

Trening czystości / nocnikowanie

Wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych

15:00 – 15:45

Zabawy w grupie

zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, paluszkowe, twórcze, muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy i spostrzegawczości

15:45 – 17:00

Aktywność dzieci wg zainteresowań, oczekiwanie na Rodziców

Zabawy w sali – zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną, praca indywidualna z dzieckiem, kontakt z Rodzicami i rozchodzenie się Dzieci do domów.

DLA RODZICÓW Ramowy rozkład dnia