Oferta

ZAJĘCIA DODATKOWE W LUCKY BABY 2 OD WRZEŚNIA:

Bajoterapia

Bajkoterapia polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

Zajęcia prowadzi p. Monika Rutkowska

 


 

 

 

 

Teatrzyk żłobkowicza

Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko pragnie sukcesu i uznania. Właśnie zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.
W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji tak dla dzieci, rodziców jak i nauczyciela.


Zajęcia prowadzi p. Ewa Chrobak

 

Tańce – wygibańce

Zajęcia muzyczno-ruchowe to najczęściej stosowane przez opiekunów i najbardziej lubiane przez dzieci zabawy. Pozwalają na swobodne wyrażanie uczuć i emocji, co w wieku 1-3 jest bardzo ważne. Dziecko osłuchuje się z piosenkami z repertuaru dziecięcego oraz poznaje inne rodzaje muzyki (klasyczną, etniczną…)
Zajęcia prowadzi p. Magda Kuszlewicz

 


 

 

 

 

 

Zmysłowe rozwijanki

Wpływa ona na stymulacje wszystkich zmysłów:

węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływa się na wiele aspektów rozwoju dzieci:

wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dziecka,

dbanie o usprawnienie ruchowe, przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt,

wspieranie rozwój zmysłów,

wpływanie na rozwój mowy, ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni,

poprzez wspólne działania pogłębianie kontaktu emocjonalnego z dziećmi (budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa).

Zajęcia prowadzi p. Elwira Górska

DLA RODZICÓW Zajęcia dodatkowe