[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”3.15″]

 

[/et_pb_ds_breadcrumbs]

Projekt unijny „Bydgoski Żłobek Lucky Baby” 2

Kryteria formalne do otrzymania dofinansowania:

  • miejsce zamieszkania – Bydgoszcz, pow. bydgoski – weryfikowane na podstawie oświadczenia potwierdzonego wglądem do Dowodu Osobistego, a w przypadku braku wskazanego miejsca zamieszkania w DO – zaświadczenia z urzędu Miasta/Gminy lub miejsce nauki – zaświadczenie wydane przez szkołę, lub miejsce pracy – zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
  • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowych tj. 20 tyg. – 3 lata – akt urodzenia dziecka (kopia), wyrok sądu w przypadku adopcji, przysposobienia;
  • status na rynku pracy potwierdzający wyłączenie z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku:
    1. zatrudnionych – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie rodzicielskim (macierzyńskim w przypadku jeżeli matka nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego) zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności,
    2. bezrobotnych – zaświadczenie z PUP,
    3. nieaktywnych zawodowo – oświadczenie, a w przypadku osób – przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności.

Warunek konieczny – należy spełniać wszystkie trzy kryteria.

Warunki UMOWY w ramach projektu EFS

Umowa projektowa

PROJEKT UNIJNY Bydgoski Żłobek Lucky Baby