» Dotacja Prezydenta Bydgoszczy

DOTACJA PREZYDENTA BYDGOSZCZY

Dotacja Prezydenta Bydgoszczy

Zgodnie z podpisaną umową BZS.524.17. 1 .2021 „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”  przedstawiamy warunki wsparcia udzielonego przez Prezydenta Bydgoszczy.

Termin realizacji zadania publicznego ustala się:

  1. na rok 2021 od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  2. na rok 2022 od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie rodzice dzieci zamieszkujących na terenie m Bydgoszczy i rozliczający się w Urzędach Skarbowych w Bydgoszczy, składając odpowiednie oświadczenie.

Nie dopuszczalne jest podwójne finansowanie opieki.

Maksymalna kwota dopłaty wynosi do 300 zł miesięcznie.