» Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinaCzynnośćOpis
6:30– 8:15Schodzenie się dzieci, gry i zabawy poranne.Powitanie Dzieci Zabawy indywidualne lub grupowe w kącikach zainteresowań. Czytanie bajek przez opiekuna Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8:15 – 8:30 Czynności sanitarno-higieniczne przed śniadaniem. Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
8:30 Śniadanie Zachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków i używania zwrotów grzecznościowych.
9:00 – :9:30Zajęcia wychowawczo dydaktyczne Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania
9:45 – 10:00Czynności sanitarno-higieniczne przed II śniadaniem. Doskonalenie czynności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do samodzielności.
10:00 – 10:15II ŚniadanieCzęstowanie dzieci owocami i warzywami.
10:15 – 11:00Spacer, zabawy na świeżym powietrzu Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy; pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, tropiące, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali lub placu. Powrót do placówki – samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11-12:30OdpoczynekLeżakowanie przy muzyce relaksacyjnej, etnicznej, klasycznej, bajkach czytanych przez nauczyciela, wyciszanie Dzieci
12:45ObiadZachęcanie Dzieci do grupowego i estetycznego spożywania posiłków, kształtowanie nawyków posługiwania się sztućcami, zachowywanie odpowiedniej pozycji przy stole / w krzesełku.
13:15Zabawy grupowe i zajęcia dodatkowezabawy manipulacyjne i paluszkowe, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy wspierające rozwój mowy, zabawy rozwijające spostrzegawczość, zajęcia dodatkowe zawarte w planie pracy
14:00Zajęcia indywidualne, pobyt na świeżym powietrzu.Zabawy ogólnorozwojowe, zabawy tematyczne, zabawy grupowe na placu zabaw – integrowanie się z rówieśnikami
15:00Czynności higieniczne Trening czystości, wdrażanie Dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych
15:15PodwieczorekCzęstowanie dzieci owocami, zdrowymi przekąskami, nauka kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków
15:30 – 17:00Zabawy popołudnioweZabawy zorganizowane przez opiekuna lub dowolne Kontakty indywidualne z rodzicami

W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb.